Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 22
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Cục Hàng không Việt Nam23/09/2020Quyết định số 184/QĐ-CVMB ngày 22/9/2020 Phê duyệt kết quả đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu thực hiện chi định thầu rút gọn gói ...Đoàn Minh Quân
Cục Hàng không Việt Nam21/09/2020Quyết định số 183/QĐ-CVMB ngày 21/9/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm dịch vụ “Khám sức khỏe định kỳ cho ...Đoàn Minh Quân
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Cải tạo, nâng cấp Đài ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Cải tạo, nâng cấp Đài dẫn đường ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BCKTKT_Lắp dựng nhà để xe máy ... QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BCKTKT_Lắp dựng nhà để xe máy ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Mua sắm thiết bị nhỏ lẻ QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Mua sắm thiết bị nhỏ lẻNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Mua sắm thiết ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Mua sắm thiết bị công ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_CUng cấp Card ghi âm 16 kênh cho thiết bị ghi âm Eventide 725 QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_CUng cấp Card ghi âm 16 kênh cho thiết bị ghi âm Eventide 725Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt hủy thầu gói thầu số 04 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Đài ... v/v phê duyệt hủy thầu gói thầu số 04 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Đài DVOR/DME&NDB Nam ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp vật tư bảo ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp vật tư bảo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư đảm ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư đảm ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp và lắp đặt ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp và lắp đặt ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp vật tư đảm ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay17/09/2020Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Kiểm toán dự án hoàn thành" ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Kiểm toán dự án hoàn thành" thuộc dự ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 319