Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 22
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020Quyết định v/v phê duyệt đơn vị chỉ định thầu gói thầu: " Thi công Sửa chữa hàng rào nội ... Quyết định v/v phê duyệt đơn vị chỉ định thầu gói thầu: " Thi công Sửa chữa hàng rào nội ...Pham văn Long
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020V/v: Thôn báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: " Thi công Sửa chữa hàng rào nội bộ ... V/v: Thôn báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: " Thi công Sửa chữa hàng rào nội bộ ...Pham văn Long
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020Quyết định phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Đầu tư ... phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Đầu tư trang thiết ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Mua sắm bổ sung thiết ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Mua sắm bổ sung thiết bị dự ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Gia hạn phần mêm bản quyền học tiếng Anh ... QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Gia hạn phần mêm bản quyền học tiếng Anh ...Pham văn Long
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06 "Giám sát lắp ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06 "Giám sát lắp đặt thiết ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05 "Cung cấp, lắp ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05 "Cung cấp, lắp đặt cửa; ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp_Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp_Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNVNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Cung cấp Card ghi âm 16 kênh cho thiết bị ghi âm Eventide QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Cung cấp Card ghi âm 16 kênh cho thiết bị ghi âm EventideNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BCKTKT_Lắp đặt mái nhà để xe nhà B_ QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BCKTKT_Lắp đặt mái nhà để xe nhà B_Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Sửa chữa phòng làm việc tầng 8 9 nhà B QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Sửa chữa phòng làm việc tầng 8 9 nhà BNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn  nhà thầu thuộc dự án ... v/v phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn  nhà thầu thuộc dự án "Đầu tư ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay07/08/2020Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Mua sắm xe ô ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Mua sắm xe ô tô 07 ...Nguyễn Hoàng Giang
Cục Hàng hải Việt Nam24/07/2020Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình triển khai đưa ... Quyết định số 913/QĐ-CHHVN ngày 24/6/2020 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công ...Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/07/2020Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 - Thi công nạo vét duy ...Phó TGĐ Trần Đức Thi
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 320