Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 65
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay23/03/2023Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Vật tư dự phòng hệ ... Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Vật tư dự phòng hệ ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay23/03/2023Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Bảo hiểm tài sản Công ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Bảo hiểm tài sản Công ty TNHH ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay23/03/2023Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu " tư vấn khảo ... Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu " tư vấn khảo ...Nguyễn Công Long
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-073 của Tổng công ... Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-073 của Tổng công ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VMSS.WS-1605 của Tổng công ... Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VMSS.WS-1605 của Tổng công ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-071 của Tổng công ... Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-071 của Tổng công ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-036 của Tổng công ... Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-036 của Tổng công ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-072 của Tổng công ... Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-072 của Tổng công ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-082 của Tổng công ... Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản phẩm "Sửa chữa ca nô VT-082 của Tổng công ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các máy phát tại các trạm Hồ Tàu và Hòn DămĐinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa máy phát điện các trạm Nam Yết, Sinh TồnĐinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa máy phát điện các trạm Hòn Nước, Cù ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết Định Giao gói thầu 1 - Sửa chữa máy phát điện tại các trạm đèn biển Hồ Tàu và ... Quyết Định Giao gói thầu 1 - Sửa chữa máy phát điện tại các trạm đèn biển Hồ Tàu và ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết Định Giao gói thầu 1 - Sửa chữa máy phát điện tại các trạm Hội Bài, Thạnh An, Phú ... Quyết Định Giao gói thầu 1 - Sửa chữa máy phát điện tại các trạm Hội Bài, Thạnh An, Phú ...Đinh Thái Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam22/03/2023Quyết Định Giao gói thầu 1 - Sửa chữa máy phát điện tại các trạm Cù Lao Xanh, Hòn Nước, ... Quyết Định Giao gói thầu 1 - Sửa chữa máy phát điện tại các trạm Cù Lao Xanh, Hòn Nước, ...Đinh Thái Công
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 964