Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 27
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Xây dựng tuyến cáp hạ thế ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Xây dựng tuyến cáp hạ thế chôn ngầm" ...Nguyễn Hoàng Giang
Trường Đại học Hàng Hải17/08/2018Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa các phòng học Nhà A3 Quyết định về việc duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu: Sửa chữa các phòng học Nhà A3Lê Quốc Tiến
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định : Phê duyệt xếp hạng nhà thầu gói thầu số 8 Kiểm toán dự án thuộc dự án ... Quyết định : Phê duyệt xếp hạng nhà thầu gói thầu số 8 Kiểm toán dự án thuộc dự án ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ủy quyền ký kết hợp đồng gói thầu  ... Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ủy quyền ký kết hợp đồng gói thầu  ...Đ
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ủy quyền ký kết hợp đồng gói thầu  ... Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ủy quyền ký kết hợp đồng gói thầu  ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018QĐ:Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị âm thanh, bảng từ thông minh, ... QĐ:Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị âm thanh, bảng từ thông minh, ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14: "Cung cấp lắp đặt hệ ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14: "Cung cấp lắp đặt hệ ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018QĐ:Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01"Cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống ... QĐ:Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01"Cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: 15 "Cung cấp và lắp đặt ... Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: 15 "Cung cấp và lắp đặt ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định v/v Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua bảo hiểm sức ... Quyết định v/v Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua bảo hiểm sức ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thâu số 08: "Kiểm toán dự án" thuộc ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thâu số 08: "Kiểm toán dự án" thuộc ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định v/v: Phê duyệt Nhà thầu Dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 12: "Rà phá ... Quyết định v/v: Phê duyệt Nhà thầu Dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 12: "Rà phá ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định v/v: Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư hệ thống ... Quyết định v/v: Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư hệ thống ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Thi công sửa chữa, cải ... Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Thi công sửa chữa, cải ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay17/08/2018Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công ... Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công ...Đoàn Hữu Gia
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 404