Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 29
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Cục Hàng không Việt Nam06/12/2018QĐ 2598_Phê duyệt KHLCNT gói thầu In tờ rơi tuyên truyền PL về HKDD QĐ số 2598/QĐ-CVMB ngày 23/11/2018PGĐ.Nguyễn Thị Thanh Phương
Cục Hàng không Việt Nam06/12/2018Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Đầu tư hệ thống thư điện ” lần 2 Quyết định số 2638/QĐ-CVMB ngày 29/11/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm ...Nguyễn Thị Thanh Phương
Cục Hàng không Việt Nam06/12/2018QĐ 2506_Phê duyệt KHLCNT gói thầu Dịch vụ bảo trì thiết bị và chi phí phần mếm giám sát hành ... QĐ số 2506/QĐ-CVMB ngày 15/11/2018PGĐ.Nguyễn Thị Thanh Phương
Cục Hàng không Việt Nam06/12/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu "Đầu tư hệ thống thư điện tử có bản quyền" thuộc dự ...Nguyễn Thị Thanh Phương
Tổng công ty Quản lý bay05/12/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Phê duyệt Kết quản lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 "Kiểm toán công trình" thuộc dự án ĐTXDCT ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay05/12/2018Quyết định về việc phê duyệt Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quyết định phê duyệt Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp trang thiết bị phục ...Nguyễn Công Long
Tổng công ty Quản lý bay05/12/2018Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Bảo hiểm trách nhiệm dân sự người ... Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Bảo hiểm trách nhiệm dân sự người ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay05/12/2018Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói dịch vụ "In bưu thiếp chức ... Quyết định v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói dịch vụ "In bưu thiếp chức ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2018Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp dân dụng thuộc dự án Cơ sở làm việc Công ty Quản ...Nguyễn Thế Ngọc
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2018Quyết đinh v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 "Bảo hiểm công trình" thuộc ... Quyết đinh v/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 "Bảo hiểm công trình" thuộc ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay20/11/2018Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 1 "Tư vấn thiết ...Nguyễn Công Long
Tổng công ty Quản lý bay20/11/2018Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Mua sắm thiết bị ADS-B ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Mua sắm thiết bị ADS-B và thiết ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay20/11/2018Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo ... v/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo KTKT "Đầu ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay20/11/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 "Cung cấp thiết bị màn hình ... Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 "Cung cấp thiết bị màn hình ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay20/11/2018Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 06 "Kiểm toán ... Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 06 "Kiểm toán ...Đoàn Hữu Gia
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 434