Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 27
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Thanh tra Bộ21/08/2019Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Đào Kim Nhu Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Đào Kim NhuNguyễn Ngọc Đông
Cục Hàng hải Việt Nam20/08/2019Kế hoạch lựa chọn nhà thầu KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: MUA SẮM, ...
Nguyễn Ân Định
Cục Hàng hải Việt Nam20/08/2019Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư ...Nguyễn Ngọc Thành
Tổng công ty Quản lý bay02/08/2019Quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc BCĐT "Đầu tư kết nối ... phê duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc BCĐT "Đầu tư kết nối liên thông ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay02/08/2019Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ ... phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay02/08/2019Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Mua sắm nội thất văn phòng ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Mua sắm nội thất văn phòng và cải ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay02/08/2019Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 "Kiểm toán dự án hoàn ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 "Kiểm toán dự án hoàn thành" thuộc ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay02/08/2019Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Mua sắm máy chiếu và ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 "Mua sắm máy chiếu và màn chiếu" ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam01/08/2019Thông báo gia hạn thời điểm đóng thấu gói thầu số 06 Thông báo gia hạn thời điểm đóng thấu gói thầu số 06 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng ...Phó TGĐ Trần Đức Thi
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam01/08/2019Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 - Lập báo cáo đánh giá ...Phó Cục Trưởng Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam01/08/2019Quyết định chỉ định thầu Quyết định chỉ định thầu gói thầu số 03 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy ...Phó TGĐ Trần Đức Thi
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam01/08/2019Thư mời thầu Thư mời thầu gói thầu số 03 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019Phó TGĐ Trần Đức Thi
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam01/08/2019Thư mời thầu Thư mời thầu gói thầu số 03 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019Phó TGĐ Trần Đức Thi
Cục Hàng không Việt Nam01/08/2019Quyết định số 1343/QĐ-CVMB ngày 25/7/2019 của Cảng vụ hàng không miền Bắc v/v phê duyệt kết quả LCNT gói ... Quyết định số 1343/QĐ-CVMB ngày 25/7/2019 của Cảng vụ hàng không miền Bắc v/v phê duyệt kết quả LCNT gói ...PGĐ Lê Minh Thắng
Cục Đường sắt Việt Nam26/07/2019Danh sách ứng viên đủ đk thi tuyển CC 2019 Quyết định phê duyệt DS các ứng viên đủ đk thi tuyển công chức 2019Vũ Quang Khôi
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 391