Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 24
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay26/05/2022Quyết định v/v Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 14 'Thi công xây dựng lắp ... Quyết định v/v Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 14 'Thi công xây dựng lắp ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2022Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 "Triển khai hệ thống mạng ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2022Quyết định v/v phê duyệt Dự án, Kế hoạch LCNT dự án" Sửa chữa nhà làm việc 3 tấng- Đài ... Quyết định v/v phê duyệt Dự án, Kế hoạch LCNT dự án" Sửa chữa nhà làm việc 3 tấng- Đài ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2022Quyết định v/v phê duyệt Dự án, Kế hoạch LCNT dự án" Sửa chữa ACC Nội Bài" Quyết định v/v phê duyệt Dự án, Kế hoạch LCNT dự án" Sửa chữa ACC Nội Bài"Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022QĐ Chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 02 – Lập thiết kế BVTC và dự toán thuộc công ... Chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 02 – Lập thiết kế BVTC và dự toán thuộc công trình ...Trần Đức Thi
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022QĐ Chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 03 – Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán thuộc ... Chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 03 – Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán thuộc công ...Trần Đức Thi
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022QĐ phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện cấp giấy phép môi trường thuộc Công trình nạo ... phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện cấp giấy phép môi trường thuộc Công trình nạo vét ...Quyền Cục Trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022Phê duyệt dự toán khảo sát phục vụ thiết kế, tư vấn lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế ... Phê duyệt dự toán khảo sát phục vụ thiết kế, tư vấn lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế ...Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng ... phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng ...Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – ... phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – ...Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 - “Giám sát môi trường” thuộc Công trình ... phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 - “Giám sát môi trường” thuộc Công trình ...Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05 – Giám sát môi trường thuộc công trình nạo vét duy tu luồng ... Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05 – Giám sát môi trường thuộc công trình nạo vét duy tu luồng ...Trần Đức Thi
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải ... phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải ...Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải ... phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải ...Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam24/05/2022phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện giám sát môi trường thuộc Công trình nạo vét duy ... phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện giám sát môi trường thuộc Công trình nạo vét duy ...Nguyễn Đình Việt
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 359