Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 20
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay21/02/2020Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Cải tạo, nâng cấp ... phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Cải tạo, nâng cấp cơ sở ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay21/02/2020Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Cải tạo, nâng cấp ... phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Cải tạo, nâng cấp cơ sở ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay21/02/2020Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Cải tạo, nâng cấp ... phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Cải tạo, nâng cấp cơ sở ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay21/02/2020Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Mua sim modem radiolink ... phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án "Mua sim modem radiolink cho Đài ...Nguyễn Hoàng Giang
Cục Hàng không Việt Nam21/02/2020QĐ số 13/QĐ - CVMB ngày 31/01/2020 vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch ... Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở Cảng vụ ...PGĐ Đoàn Minh Quân
Cục Hàng không Việt Nam21/02/2020Quyết định số 25/QĐ-CVMB ngày 17/02/2020 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc phê duyệt Hồ sơ mời ... Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở Cảng vụ hàng không ...PGĐ Đoàn Minh Quân
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư, Dự ... Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư, Dự ...Nguyễn Mạnh Kiên
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020QĐ phê duyệt kết quả CĐT rút gọn_Cải tạo sửa chữa các hạng mục tại trạm nguồn QĐ phê duyệt kết quả CĐT rút gọn_Cải tạo sửa chữa các hạng mục tại trạm nguồnNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn tư vấn lập BCKTKT_cải tạo sửa chữa mái phía đông ... QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn tư vấn lập BCKTKT_cải tạo sửa chữa mái phía đông ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: "Mua sắm máy tính, máy in ... Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: "Mua sắm máy tính, máy in ...Nguyễn Mạnh Kiên
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020Quyết định v/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán gói thầu: "Cung cấp máy tính, ... Quyết định v/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán gói thầu: "Cung cấp máy tính, ...Nguyễn Mạnh Kiên
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Cung cấp máy tính để bàn, máy ... Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Cung cấp máy tính để bàn, máy ...Nguyễn mạnh Kiên
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020Quyết định v/v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 Quyết định v/v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 "Kiểm tra, giám sát, thẩm ...Nguyễn Mạnh Kiên
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm tài sản Công ty TNHH ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm tài sản Công ty TNHH Kỹ thuật Quản ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay13/02/2020QĐ phê duyệt BCKTKT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Cải tạo sửa chữa tầng mái phía đông và trạm nguồn ... QĐ phê duyệt BCKTKT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Cải tạo sửa chữa tầng mái phía đông và trạm nguồn ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 288