Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 50
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng Cục đường Bộ Việt Nam20/01/2017Phiếu đăng ký TBMT Phiếu đăng kts TBMT dự án: SCĐX lắp đặt tường hộ lan tôn sóng  tại các vị trí ngập ...Mai Xuân Sơn
Tổng Cục đường Bộ Việt Nam20/01/2017Phiếu đăng ký TBMT Phiếu đăng ký TBMT dự án: SCHH nền, MĐ đoạn km 634- km 646 đường HCM tỉnh Nghệ AnMai Xuân Sơn
Tổng Cục đường Bộ Việt Nam20/01/2017Phiếu đăng ký TBMT Phiếu đăng ký TBMT dự án: gia cố chống sụt trượt ta luy dương đoạn km 250+700-km 250+900; Bổ sung ...Mai Xuân Sơn
Tổng Cục đường Bộ Việt Nam20/01/2017phiếu TB KHĐT Phiếu đăng ký TBKH ĐT dự án: gia cố chống sụt trượt ta luy dương đoạn km 250+700 - km ...Mai Xuân Sơn
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc19/01/2017Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình sửa ...PTGĐ Dương Ngọc Đức
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc19/01/2017Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: Khảo sát hiện trạng, lập báo cáo ...PTGĐ Dương Ngọc Đức
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc19/01/2017Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu đầu tư mới 04 xuồng hợp kim nhôm dự án đầu tư ...TGĐ Lưu Văn Quảng
Văn phòng Bộ19/01/2017Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của Văn phòng BộNguyễn Trí Đức
Cục Hàng không Việt Nam18/01/2017Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Đo đạc phân định ranh giới giữa quân sự và ...Phó Giám đốc Đoàn Quốc Bình
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam16/01/2017Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016Thứ trưởng - Nguyễn Văn Công
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam16/01/2017Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2017 Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2017Thứ trưởng - Nguyễn Văn Công
Tổng công ty Quản lý bay12/01/2017Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư dự ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư dự ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay12/01/2017Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Bảo hiểm tài sản cho các đơn vị ... Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Bảo hiểm tài sản cho các đơn vị ...Lương Hồng Binh
Tổng công ty Quản lý bay12/01/2017Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Bảo hiểm tài sản cho các cơ ... Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Bảo hiểm tài sản cho các cơ ...Đinh Việt Thắng
Tổng công ty Quản lý bay04/01/2017Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu “Cung cấp quần áo ... Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu “Cung cấp quần áo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 740