Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 13
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay08/06/2021QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên ... QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay08/06/2021QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Bảo trì phần mềm hệ thống quản lý số liệu điều hành bay QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Bảo trì phần mềm hệ thống quản lý số liệu điều hành bayNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay08/06/2021QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục_Sửa chữa mái sảnh tầng 1 và ngăn phòng làm việc QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục_Sửa chữa mái sảnh tầng 1 và ngăn phòng làm việcNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay08/06/2021Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán gói thầu "Cung cấp trang thiết ... Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán gói thầu "Cung cấp trang thiết ...Nguyễn Mạnh Kiên
Cục Đường sắt Việt Nam08/06/2021Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức 2021 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức 2021Vũ Quang Khôi
Cục Đường sắt Việt Nam08/06/2021Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập công chức năm 2021 Phê duyệt danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập công chức năm 2021Vũ Quang Khôi
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phê duyệt KHLCNT công trình sửa chữa xe ô tô 16N-7998 của TCT BĐATHH miền BắcPTGĐ Nguyễn Thái Hòa
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phê duyệt KHLCNT Công trình sửa chữa xe ô tô 43X-1829 của TCT BĐATHH miền BắcPTGĐ Lưu Văn Khải
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phê duyệt KHLCNT công trình sửa chữa xe ô tô 15A-060.66PTGĐ Lưu Văn Khải
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định chỉ định thầu gói thầu số 4 "Thẩm định giá" của dự đóng mới 01 tàu đưa đón ... Quyết định chỉ định thầu gói thầu số 4 "Thẩm định giá" của dự đóng mới 01 tàu đưa đón ...Đào Mạnh Hà - Giám đốc công ty
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 01, 02, 03, 04 quản lý dự án: đống mới ... Quyết định phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 01, 02, 03, 04 quản lý dự án: đống mới ...Nguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định đầu dự án đống mới tàu đưa đón hoa tiêu của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định đầu dự án đống mới tàu đưa đón hoa tiêu của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VINguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ đầu dự án đống mới tàu đưa đón hoa tiêu của Công ... Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ đầu dự án đống mới tàu đưa đón hoa tiêu của Công ...Nguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc12/05/2021Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu dự án đống mới tàu đưa đón hoa tiêu của Công ty TNHH ... Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu dự án đống mới tàu đưa đón hoa tiêu của Công ty TNHH ...Nguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty
Tổng công ty Quản lý bay10/05/2021QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Bảo trì phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Bảo trì phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượngNguyễn Mạnh Quang
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 192