Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 51
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Đơn vị được đề nghị chỉ định gói thầu giám sát ... Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Đơn vị được đề nghị chỉ định gói thầu giám sát ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 "Bảo hiểm công trình" thuộc dự ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 "Bảo hiểm công trình" thuộc dự án "Cơ ...Trịnh Văn Hải
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết điịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 15 “Cung cấp và lặp đặt bàn Console” ... Quyết điịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 15 “Cung cấp và lặp đặt bàn Console” ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...Tổng giám đốc Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 10 “Xây lắp tuyến điện trung thế” - ... Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 10 “Xây lắp tuyến điện trung thế” - ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Ủy quyền thực hiện các nội ... Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Ủy quyền thực hiện các nội ...Tổng giám đốc Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 2 “Cung cấp vật tư đảm bảo ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 2 “Cung cấp vật tư đảm bảo ...Tổng giám đốc Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu_Thực hiện cập nhật hệ thống quản lý chất lượng khí tượng ... Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu_Thực hiện cập nhật hệ thống quản lý chất lượng khí tượng ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017QĐ Phê duyệt nội dung báo cáo kinh tế Kt và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án" Sửa ... QĐ Phê duyệt nội dung báo cáo kinh tế Kt và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án" Sửa ...Phạm Văn Long
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc BCĐT "Mua anten monitor dự ... phê duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc BCĐT "Mua anten monitor dự phòng cho ...Trịnh Văn Hải
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định phê duyệt  kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt nhà trực ... Quyết định phê duyệt  kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt nhà trực ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư Máy in Plotter Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư Máy in PlotternNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay24/05/2017Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 "Mua sắm tụ cộng ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 "Mua sắm tụ cộng hưởng, cáp ...Lê Tiến Thịnh
Cục Hàng không Việt Nam23/05/2017Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 Thông báo Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017Trần Hoài Phương
Cục Hàng không Việt Nam23/05/2017Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Mua sắm mực in, mực đổ sử dụng ... Quyết định số 972/QĐ-CVMB ngày 22/5/2017GĐ Trần Hoài Phương
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 762