Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 19
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay29/05/2020Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp "Dịch vụ hỗ trợ cập nhật phần ... Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp "Dịch vụ hỗ trợ cập nhật phần ...Nguyễn Mạnh Kiên
Tổng công ty Quản lý bay29/05/2020Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Mua khối TFH34602 và 04 khối nguồn CPCI-3U-AC-3000W-R cho Radar ...Pham văn Long
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm ... Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm ... Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 3 giám sát thi công xây dựng ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 3 giám sát thi công xây dựng ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công "Nâng cấp nhà máy nổ khu thể chất" Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công "Nâng cấp nhà máy nổ khu thể chất"Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật về kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm ... Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật về kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Màn hình 2K phục ... Quyết định v/v phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Màn hình 2K phục ...Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04 "Bảo hiểm công ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04 "Bảo hiểm công trình" thuộc ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Tư vấn giám ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Tư vấn giám sát thi công ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Tư vấn giám ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Tư vấn giám sát thi ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập BCKTKT Dự án Hệ thống ... Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập BCKTKT Dự án Hệ thống ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04 "Xây dựng nhà trực ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04 "Xây dựng nhà trực Đài DVOR/DME ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Hệ thống vô tuyến dự ... Quyết định v/v phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Hệ thống vô tuyến dự ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay25/05/2020Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp, lắp đặt hệ ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp, lắp đặt hệ ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 282