Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 6
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Cục Đường sắt Việt Nam01/09/2021Tuyển dụng Quyết định tuyển dụng công chức vào làm việc tại Cục ĐSVNVũ Quang Khôi
Tổng công ty Quản lý bay30/08/2021QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_Bảo trì phần mềm hệ thống Quản lý số liệu điều hành bay QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_Bảo trì phần mềm hệ thống Quản lý số liệu điều hành bayNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay30/08/2021QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_Mua sắm nhỏ lẻ 2021 QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_Mua sắm nhỏ lẻ 2021Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay30/08/2021QĐ hủy kết quả lựa chọn nhà thầu_Cung cấp vật tư thiết bị thay thế sửa chữa hệ thống điều ... QĐ hủy kết quả lựa chọn nhà thầu_Cung cấp vật tư thiết bị thay thế sửa chữa hệ thống điều ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay30/08/2021QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_sửa chữa máy phát điện Cumin 640KVA và tủ chuyển đổi nguồn ... QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_sửa chữa máy phát điện Cumin 640KVA và tủ chuyển đổi nguồn ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay30/08/2021QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Cung cấp vật tư thiết bị thay thế sửa chữa hệ thống ... QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Cung cấp vật tư thiết bị thay thế sửa chữa hệ thống ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay30/08/2021QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_Cung cấp vật tư thiết bị thay thế sửa chữa hệ thống ... QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_Cung cấp vật tư thiết bị thay thế sửa chữa hệ thống ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay23/08/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Mua sắm thiết bị đào ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Mua sắm thiết bị đào tạo trực ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay23/07/2021QĐ phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu_CUng cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên ... QĐ phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu_CUng cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc19/07/2021Quyết định Phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu số 04: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên ... Quyết định Phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu số 04: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên ...Nguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc19/07/2021Quyết định Phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu số 04: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên ... uyết định Phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu số 04: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên ...Nguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc19/07/2021Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 04: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên ... Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 04: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên ...Nguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty
Cục Đường sắt Việt Nam19/07/2021Kết quả thi vòng 2 QĐ công nhận kết quả thi vòng 2 và thông báo công nhận kết quả thi vòng 2Vũ Quang Khôi
Cục Đường sắt Việt Nam19/07/2021QĐ phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển CC QĐ phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức Cục ĐSVN năm 2021Vũ Quang Khôi
Cục Đường sắt Việt Nam25/06/2021QĐ công nhận kết quả thi vòng 1 QĐ công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 Cục ĐSVNVũ Quang Khôi
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 84