Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 23
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Quyết định phê duyệt hủy gói thầu số 04 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Đài DVOR/DME&NDB Nam ... phê duyệt hủy gói thầu số 04 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Đài DVOR/DME&NDB Nam Hà" thuộc ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020V/v Phê duyệt điều chỉnh thực hiện dự án và chấp thuận thời gian điều chỉnh thực hiện hợp đồng ... V/v Phê duyệt điều chỉnh thực hiện dự án và chấp thuận thời gian điều chỉnh thực hiện hợp đồng ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020v/v: Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thàu gói thầu " Tư vấn khảo ... v/v: Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thàu gói thầu " Tư vấn khảo ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020v/v: Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  dự án " Hệ thống VCCS và ... v/v: Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  dự án " Hệ thống VCCS và ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020V/v: Phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu ... V/v: Phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020v/v: Phê duyệt hủy thầu gói thầu "Mua máy tính xách tay" thuộc dự án " Mua máy tính xách tay" v/v: Phê duyệt hủy thầu gói thầu "Mua máy tính xách tay" thuộc dự án " Mua máy tính xách tay"Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020v/v: Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư thay thế 01 khối ... v/v: Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư thay thế 01 khối ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020V/v: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Tư vấn khảo sát và ... V/v: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Tư vấn khảo sát và ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu ... Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ " Phun thuốc phòng dịch năm 2020" Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ " Phun thuốc phòng dịch năm 2020"Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Phê duyệt KQLCNT gói thầu số 1"Tư vấn khảo sát thu thập dữ liệu về hiện trạng các hệ thống ... Phê duyệt KQLCNT gói thầu số 1"Tư vấn khảo sát thu thập dữ liệu về hiện trạng các hệ thống ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 2"Cung cấp linh kiện, vật tư, vật liệu, trang thiết bị để ... Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 2"Cung cấp linh kiện, vật tư, vật liệu, trang thiết bị để ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Phê duyệt điều chỉnh thực hiện dự án " Đầu tư hệ thống chuyển mạch thoại VCCS cho APP Cam ... Phê duyệt điều chỉnh thực hiện dự án " Đầu tư hệ thống chuyển mạch thoại VCCS cho APP Cam ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Phê duyệt dự án thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa ... Phê duyệt dự án thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay19/11/2020Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 2" Cung cấp và lắp đặt 02 máy soi chiếu hành lý ... Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 2" Cung cấp và lắp đặt 02 máy soi chiếu hành lý ...Đoàn Hữu Gia
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 332