Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 75
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay07/12/2023Quyết định v.v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Tư vấn lập Báo cáo kinh tế ... Quyết định v.v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Tư vấn lập Báo cáo kinh tế ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định v.v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu" Sửa chữa, cải tạo hệ thống phân ... Quyết định v.v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu" Sửa chữa, cải tạo hệ thống phân ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ''Đo đạc, quan trắc và vẽ sơ ... Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ''Đo đạc, quan trắc và vẽ sơ ...Nguyễn Mạnh Kiên
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định v/v hủy gói thầu số 02 "Cung cấp, lắp đặt thay thế và thu hồi xử lý ắc ... v/v hủy gói thầu số 02 "Cung cấp, lắp đặt thay thế và thu hồi xử lý ắc quy cho ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định V.v Phê duyệt Kết quả chọn nhà thầu Gói thầu" Sửa chữa hệ thống điều hoà trung tâm ... Quyết định V.v Phê duyệt Kết quả chọn nhà thầu Gói thầu" Sửa chữa hệ thống điều hoà trung tâm ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định V.v Phê duyệt Dự toán chi phí, Dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ... Quyết định V.v Phê duyệt Dự toán chi phí, Dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định V.v Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói hàng hoá Cung cấp ... Quyết định V.v Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói hàng hoá Cung cấp ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định V.v Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ thuê kênh truyền ... Quyết định V.v Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ thuê kênh truyền ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định v.v Phê duyệt phương án sửa chữa , Dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà ... Quyết định v.v Phê duyệt phương án sửa chữa , Dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định V.v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ Thực hiện rà soát đảm ... Quyết định V.v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ Thực hiện rà soát đảm ...Chu Minh Được
Tổng công ty Quản lý bay30/11/2023Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm sức khỏe Công ty TNHH ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm sức khỏe Công ty TNHH Kỹ thuật ...Nguyễn Hoàng Giang
Cục Hàng không Việt Nam27/11/2023Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: "Mua sắm máy móc thiết bị văn phòng của ...Bùi Văn Thành
Cục Hàng hải Việt Nam22/11/2023Quyết định ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh Quyết định ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hà TĩnhNguyễn Đức Tùng
Cục Hàng không Việt Nam21/11/2023Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Thông báo số 1689/CVMB-TCHC ngày 01/11/2023 về việc thông báo tuyên dụng viên chứcGĐ Trần Hoài Phương
Cục Hàng không Việt Nam21/11/2023Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Kim Chung giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - hành chính
Quyết định ...
GĐ Trần Hoài Phương
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 1112