Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 67
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Cục Hàng không Việt Nam26/09/2023Thông báo số 1437/CVMB-TCHC về việc tuyển dụng viên chức 2023 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức 2023GĐ Trần Hoài Phương
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung25/09/2023Thông báo mời thầu Mua sắm thiết bị đào tạo thực hiện Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, ...Nguyễn Trung
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 - Thi công nạo vét duy tu luồng, ... Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 - Thi công nạo vét duy tu luồng, ...TGĐ Bùi Thế Hùng
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Gói thầu số 7 trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ... phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Gói thầu số 7 trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ ... Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023Chỉ định thầu gói thầu số 01 - Lập thiết kế BVTC và dự toán thuộc Công trình nạo vét ... Chỉ định thầu gói thầu số 01 - Lập thiết kế BVTC và dự toán thuộc Công trình nạo vét ...TGĐ Bùi Thế Hùng
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023Chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán thuộc Công ... Chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán thuộc Công ...TGĐ Bùi Thế Hùng
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải ... phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2023 duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2023Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023Duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 thuộc Công trình nạo vét duy tu ... Duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 thuộc Công trình nạo vét duy tu ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng ... phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nạo vét duy tu luồng ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7 - Thi công nạo vét duy tu luồng, âu chứa tạm, luồng tạm ... phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7 - Thi công nạo vét duy tu luồng, âu chứa tạm, luồng tạm ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 7 thuộc Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch ... phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 7 thuộc Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói ... duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói ...TGĐ Bùi Thế Hùng
Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam25/09/2023Phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ... Phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ...Phó Cục trưởng - Nguyễn Đình Việt
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 1002