Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 16
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung05/02/2021Quyết định v/v chỉ định nhà thầu thi công hạng mục Quyết định v/v chỉ định nhà thầu thi công Hạng mục: Sửa chữa hàng rào phía Nam sân bóng Trường ...ThS. Nguyễn Trung
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Cải tạo, nâng cấp Đài ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Cải tạo, nâng cấp Đài dẫn đường ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BCKTKT_Lắp dựng nhà để xe máy ... QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BCKTKT_Lắp dựng nhà để xe máy ...Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Mua sắm thiết bị nhỏ lẻ QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu_Mua sắm thiết bị nhỏ lẻNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_CUng cấp Card ghi âm 16 kênh cho thiết bị ghi âm Eventide 725 QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu_CUng cấp Card ghi âm 16 kênh cho thiết bị ghi âm Eventide 725Nguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Mua sắm thiết ... v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 "Mua sắm thiết bị công ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt hủy thầu gói thầu số 04 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Đài ... v/v phê duyệt hủy thầu gói thầu số 04 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Đài DVOR/DME&NDB Nam ...Nguyễn Hoàng Giang
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp vật tư bảo ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp vật tư bảo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp và lắp đặt ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp và lắp đặt ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư đảm ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư đảm ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp vật tư đảm ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ... Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp vật tư bảo ...Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay27/01/2021Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Mua ... v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Mua sắm máy ...Lê Tiến Thịnh
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 233