Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 42
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Tổng công ty Quản lý bay17/10/2017Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 "Mua sắm thiết bị ... về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 "Mua sắm thiết bị máy chủ" ...Lê Tiến Thịnh
Tổng Cục đường Bộ Việt Nam07/10/2017Phiếu đăng ký TBMT Phiếu đăng ký TBMT dự án: xử lý điểm đen mất ATGT tại nút giao km 365+500/QL1 tỉnh Thanh HóaLê Ngọc Minh
Tổng Cục đường Bộ Việt Nam07/10/2017Phiếu đăng ký TBMT Phiếu đăng ký TBMT dự án: Xử lý điểm đen mất ATGT tại nút giao km 366+150/QL1 tỉnh Thanh HóaLê Ngọc Minh
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02 "Nâng cấp phần mềm và đào tạo ... phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02 "Nâng cấp phần mềm và đào tạo thuộc BCĐT ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu " Sửa chữa 01 khối Mel 250 và 01 card TFH ... QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu " Sửa chữa 01 khối Mel 250 và 01 card TFH ...Phạm Văn Long
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Sửa chữa 01 khối Mel250 và 01 card TFH 168 ... Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Sửa chữa 01 khối Mel250 và 01 card TFH 168 ...Phạm Văn Long
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Mua sắm các loại máy tính, máy ... Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Mua sắm các loại máy tính, máy ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu sô 9 “Cung cấp và lắp ... Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu sô 9 “Cung cấp và lắp ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị giám sát, ... Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị giám sát, ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu ... Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 “Đầu tư máy chủ phục vụ ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư đảm bảo ... Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư đảm bảo ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13“Cung cấp và lắp đặt ... Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13“Cung cấp và lắp đặt ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu ... Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay06/10/2017Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống ... Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 628