Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 28
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Cục Hàng không Việt Nam14/06/2018Quyết định 1193_Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm mực in, mực đổ máy in, máy ... QĐ số 1193/QĐ-CVMB ngày 13/6/2018PGĐ.Nguyễn Thị Thanh Phương
Cục Hàng không Việt Nam14/06/2018Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "In phôi thẻ, phôi giấy phép kiểm soát an ninh, mua sắm ... Kết quả LCNT "In phôi thẻ, phôi giấy phép kiểm soát an ninh, mua sắm dây và bao đeo thẻ ...PGĐ Nguyễn Thị Thanh Phương
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Hệ ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Hệ ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “02 ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “02 ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt dự toán lập BCKTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: ... Quyết định v/v phê duyệt dự toán lập BCKTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc BCĐT "Đầu tư mua ... v/v phê duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc BCĐT "Đầu tư mua sắm máy ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư hệ ... Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư hệ ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 cung cấp dịch vụ tư vấn lập ... Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 cung cấp dịch vụ tư vấn lập ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định phê duyệt quy mô đầu tư bổ sung nội thất công trình thuộc dự án "Cơ sở làm ... phê duyệt quy mô đầu tư bổ sung nội thất công trình thuộc dự án "Cơ sở làm việc Công ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay13/06/2018Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ... Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Mua sắm vật tư ...Giám đốc Lâm Phúc Anh Hà
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 409