Đăng nhậpPrint
Bạn chưa Đăng nhập.
Skip Navigation Links
5.Công khai đại chúng
Đăng nhập
Bảng Nội dung công khai đại chúng
Tìm kiếm
Thực hiện
Danh mục Đơn vị nhập liệu Năm
của 34
/Trang
Đơn vị nhập liệuNgày công khaiTiêu đề Trích yếuNgười ký
Báo Giao thông vận tải16/01/2018Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Quyết định bổ nhiệm lại cán bộTổng biên tập Nguyễn Bá Kiên
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018QĐ Phê duyệt KQLCNT_bản quyền hệ điều hành Microsoft QĐ Phê duyệt KQLCNT_bản quyền hệ điều hành MicrosoftNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018QĐ phê duyệt HSYC và KHLCNT_Hệ thống ATFM Web Potrtal QĐ phê duyệt HSYC và KHLCNT_Hệ thống ATFM Web PotrtalNguyễn Mạnh Quang
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018QĐ Phê duyệt KQLCNT gói thầu_Thuê đường truyền VPN/MPLS thuộc DA_Hệ thống quản lý số liệu điều hành bay ... QĐ Phê duyệt KQLCNT gói thầu_Thuê đường truyền VPN/MPLS thuộc DA_Hệ thống quản lý số liệu điều hành bay ...Đoàn Hữu Gia
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt kèm theo Quyết ... phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt kèm theo Quyết định 26/QD-CTCT ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt phương án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Phương án "Rà soát, đánh giá, tư ... phê duyệt phương án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Phương án "Rà soát, đánh giá, tư vấn an ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm tài sản Công ty TNHH Kỹ ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm tài sản Công ty TNHH Kỹ thuật Quản ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 10 "Thí nghiệm đối chứng ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 10 "Thí nghiệm đối chứng của cột ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 "Tư vấn giám sát thi công ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 "Tư vấn giám sát thi công xây dựng ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm tài sản cho các cơ quan ... Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm tài sản cho các cơ quan ...Phạm Việt Dũng
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2 "Mua sắm thiết bị giám sát từ ... phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2 "Mua sắm thiết bị giám sát từ xa RSU" ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 4 "Kiểm toán báo cáo đầu tư" thuộc ... phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 4 "Kiểm toán báo cáo đầu tư" thuộc BCĐT "Nâng ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 "Cung cấp, lắp đặt máy phát ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 "Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự ...Lê Tiến Thịnh
Tổng công ty Quản lý bay15/01/2018Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 6 "Kiểm toán báo cáo ... phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 6 "Kiểm toán báo cáo đầu tư" ...Lê Tiến Thịnh
Tổng số nội dung đã công khai đại chúng: 496