Đến tháng 6 Bộ Giao thông vận tải
đã trao đổi
96898
văn bản qua mạng giữa 60 đơn vị
(tự động cập nhật ngày 5/6/2017
Số liệu cập nhật từ ngày: 01/01/2016 )